schismapaginaHet boek SCHISMA is verschenen (UITVERKOCHT)

Het verwachte boek over het Schisma is in druk verschenen. SCHISMA behandelt overzichtelijk alle geschillen tussen de kerk van het oosten en de westerse kerk, die hebben geleid tot het schisma van 1054, en die op het unieconcilie van Florence (1438-39) weer ter sprake kwamen omdat de kerken toen poogden zich weer te verenigen, maar tegelijkertijd ook de andere zijde te overtuigen van eigen gelijk in uitvoerige debatten.

Het boek biedt dus voor ieder een duidelijk inzicht in wat de oosters-orthodoxe kerk (Grieks, Russisch) van heden gelooft, want de leerstellingen van toen zijn die van nu. Voor orthodoxen is het een mogelijk handboek voor de orthodoxe leer.
Er zijn 940 voetnoten, meestal verwijzingen naar de bronnen, maar ook verklaringen, integrale vertalingen en saillante details.

Beschrijving van het boek:
SCHISMA. Geschiedenis en discussie op het concilie van Florence (1438-39) door Jan Verdonk. Met uitvoerige voetnoten en bibliografie. Een uitgave van Iconenatelier Verdonk, Amsterdam. ISBN 978-94-90799-01-4
182 pagina's, linnen band, afmetingen 30 x 22 cm.

 

 

 

openboekHet boek SCHISMA is te verkrijgen door overmaking van € 40,00 (inclusief verzendkosten binnen Nederland) op mijn rekening, NL72INGB0007152086 ten name van J.Verdonk. Gelieve bij de "mededelingen" op de overschrijving te vermelden naar welk adres het boek moet worden verzonden, en het woord SCHISMA. De levertijd is vier weken.
Geen levering buiten de Benelux. Not available outside Benelux-countries.