TERUG naar Artikelen

Wat staat er op de Paasicoon?

De iconen die de feestdagen uitbeeldden ontstonden in het Byzantijnse rijk tegen de tiende eeuw. Zo ook de traditionele Paasicoon.

Christus staat triomferend in het centrum. De amandelvormige stralenkrans die hem omgeeft heet "mandorla". De mandorla wordt afgebeeld omdat Christus na zijn opstanding een zuiver goddelijke persoon is en geen mens meer. In de Verheerlijking op de berg verscheen Christus ook in zijn goddelijke gedaante aan de discipelen en de icoon van de Verheerlijking heeft eveneens de "mandorla".

Christus daalde af in de hel om de mensen in de graven het leven te schenken. De gebeurtenis staat beschreven in het apocriefe evangelie van Nicodemus. Men ziet beneden op de icoon de hel, de verbrijzelde poorten van de hel en het losgeraakte hang- en sluitwerk, twee lege graven en Satan die aan de koning van de onderwereld is overgeleverd.

Christus trekt onze voorvader Adam op uit het graf. Eva is aanwezig, evenals rechtvaardigen zoals Abel en Henoch. Ook zijn er de "eersten der koningen" David en Salomo en profeten als Johannes de Doper, Jesaja en Jeremia.

In Mattheus 27:52 staat trouwens ook dat "de graven opengingen en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt".

De icoon wordt "De Opstanding" genoemd maar ook wel "De Nederdaling ter Helle".