Welkom op de Griekse poëzie-pagina
van Jan Verdonk.


De opzet van deze website is om vertalingen te bieden van Griekse poëzie en populaire liederen, Byzantijnse hymnen en nog het meest van rebètika-liederen, die in een aparte afdeling staan, thematisch geordend en ingeleid. Zodoende, met de rebètika, is het aanbod van de "poëzie uit de marge" op deze website het grootst.
Dus poëzieliefhebbers kunnen hier zoeken en geboeid worden door een gedicht of een lied. En muziekliefhebbers, die de taal niet kennen maar met belangstelling luisteren naar Griekse rebètika of populaire liederen, kunnen hier inzicht krijgen in de inhoud en de context. Bij het vertalen van de rebètika heb ik zoveel mogelijk gekozen voor ongedwongen taalgebruik, omdat de taal van de rebètika erg fluïde en grammaticaal onvast is. De componisten en tekstschrijvers van de liederen worden genoemd onder de gelijknamige knop in het menu.
Uiteindelijk hoop ik dat deze website een bijdrage zal kunnen leveren aan de kennis van een boeiend stuk Griekse cultuur.
In de afdeling Boekverkoop bied ik boeken uit mijn boekenkast aan.
U wordt van harte uitgenodigd om uw reacties en suggesties te sturen naar janverd@xs4all.nl.

 

Fonetisch Grieks

 

Op deze website komt geen Grieks schrift voor. Dat is een teleurstelling voor mensen die Grieks kennen, maar zij zijn weinig in getal en bovendien in staat zonder veel moeite de Griekse grondtekst op te sporen. De Griekse titels van de liederen zijn dus fonetisch weergegeven, en zo ook de Griekse termen en onvertaalbare begrippen die cursief in de inleidingen en vertalingen staan.
Als men zich aan de hand van de fonetische weergave een voorstelling wil maken van hoe het Grieks uitgesproken wordt, dan gelden de volgende regels.
Deze fonetische weergave is akoestisch - overal waar men in het Grieks de klank "ie" zegt, is in het Nederlands een "i" ingevoerd. Dit lijkt me een gemakkelijke manier als men Grieks hoort van een cd of plaat of van een Grieks persoon, om een woord te plaatsen of te vinden.
Op deze website worden klemtonen in Griekse woorden niet met een accent aangegeven als ze op de voorlaatste lettergreep vallen.
Anders gesteld: als er geen accent op een meerlettergrepig Grieks woord staat, valt het accent op de voorlaatste lettergreep.
Wat betreft gi- en ge- is het Griekse woordbeeld blijven bestaan, hoewel we ze als ji- en jè- uitspreken.
Voor een idee om zich verder voor te stellen hoe het Grieks klinkt:
ch in che en chi = Limburgse zachte g
a = à
e = è
o = ò
ou = oe
th = harde th (Eng.), doorgeblazen
d = zachte th (Eng.), dh, niet ploffend als in “dom!” één doorgeblazen aanraking met tandvlees
l = dunne l (één aanraking)

 


© Jan Verdonk

 

Op alle vertalingen (van poëzie) en inleidingen (in proza) op deze website rust het copyright van Jan Verdonk. Niets op deze website mag geciteerd worden zonder voor poëzie de volgende toevoeging: "(vertaling: Jan Verdonk)" en zonder voor proza de toevoeging: "(tekst: Jan Verdonk)". Anders beschouw ik een citaat als inbreuk op mijn copyright.

 

 

Jan Verdonk is een zanger en bouzoukispeler, die al 40 jaar meetelt in de wereld van de Griekse muziek in Nederland. In 1975 kocht hij zijn eerste bouzouki in Athene en begon hij de bijvakstudie Nieuwgrieks aan de UvA. Hij woonde in 1980-81 twee jaar in Griekenland, waarvan zijn perfecte Grieks dateert. Hij trouwde en scheidde van een Griekse, speelde in talloze formaties, niet enkel rebetika en niet enkel Grieks. Hij leerde persoonlijk de meeste grootheden van de Griekse muziek kennen, eerst en vooral Iordanis Tsomidis, de meester van de bouzouki. De Dervisia ontstonden in 1989 met Johanna en Hans van Straten, en Jan speelde van 2002 tot diens dood in 2005 het meeste met Henk van Woerden, aan wie hij ook een boek op de Facebook-groep "Henk van Woerden en de Griekse Rebetika" wijdt. Hij is Griekse cantor (psáltis) geweest en oprichter en dirigent van Grieks Koor Amsterdam (7 jaar), dirigent van Grieks Koor Utrecht (2 jaar), het Rotterdamse I Charoumeni Chorodia (2 jaar) en het Byzantijnse kerkkoor van de Grieks-orthodoxe kerk van Amsterdam (2 jaar). Jan heeft veel rebetika- liedjes vertaald in het Nederlands en leidt tevens een succesvolle school voor iconenschilders in Amsterdam, Overveen en Utrecht.